Usługi
Nasze Partnerstwa
Kontakt

SENEGA P.S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Ks. Konstantego Damrota 17/8, 50-306 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000985969, NIP: 8982281162, REGON: 522764897, wysokość kapitału akcyjnego na dzień wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców KRS wynosi 5.000,00 zł

senega

Wszelkie prawa zastrzeżone | SENEGA 2023